Przychodnia Obwód Lecznictwa Katowice

Obwód Lecznictwa Katowice w ramach umowy z NFZ oferuje dostęp do 17 poradni lekarskich, poradni lekarza rodzinnego, pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz pracowni diagnostycznych. Poradnie prowadzone są przez lekarzy specjalistów i wysoko wykwalifikowany personel medyczny.

Wykaz podani:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • dermatologiczna,
 • diabetologiczna,
 • ginekologii i położnictwa,
 • gruźlicy i chorób płuc,
 • kardiologiczna,
 • logopedyczna,
 • leczenia bólu,
 • neurologiczna,
 • okulistyczna,
 • otolaryngologiczna,
 • urologiczna,

Poradnia zdrowia psychicznego

 • psychiatra
 • psycholog

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia Medycyny Pracy

badania profilaktyczne, w tym kierowców, pozwolenie na broń

Pracownie: RTG, USG, EEG, EKG, fizjoterapii, spirometryczna, audiometryczna, punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych.

Oferujemy dostęp do prywatnych praktyk specjalistycznych, badań USG, Doppler, RTG,  rehabilitację, szybkie i profesjonalne świadczenia.