Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych

Materiał do badania pobierany jest w gabinecie nr 126 w godzinach 8.00 - 9.00

alarmRejestracja ogólna

7.30 - 18.00

poniedziałek - piątek.

tel: 32 253 52 95